Blog

Clausules in de koopovereenkomst

Als koper moet je extra voorzichtig zijn met het tekenen van een koopovereenkomst die een clausule in zich heeft. Veel verkopers nemen speciale clausules op in hun koopovereenkomst met als doel zich te beschermen en zo te voorkomen dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor verborgen gebreken van een huis. Gelukkig kun je als koper jezelf ook beschermen en behoeden voor verborgen gebreken bij aankoop van een huis. Dit, door een beroep te doen op aankoopmakelaars, die bekend zijn met dit soort clausules en alle andere zaken in een koopovereenkomst. Lees hieronder met welke vangnetten de makelaar je kan helpen.

Wat is een clausule


Een clausule is een bepaling in een overeenkomst die tot doel heeft de dekking vanuit de voorwaarden te verruimen of te beperken. Het is in feite een bepaling in de overeenkomst waar de koper zich aan moet houden. Bij het kopen van een nieuw huis kan bijvoorbeeld een situatie ontstaan, waarbij het eigen huis niet binnen een bepaald termijn wordt verkocht en men genoodzaakt is de overeenkomst, die gesloten is op het nieuwe huis, te ontbinden. Dit wordt dan in zo een clausule vastgelegd. Een ander voorbeeld is bij een geheimhoudingsplicht, waarbij de koopovereenkomst vaststelt dat er bij koop sprake moet zijn van een geheimhoudingsplicht.

Welke clausules gaan er schuil bij een koopovereenkomst?

De meest voorkomende clausules, die er schuil gaan in een koopovereenkomst, zijn: de Ouderdomsclausule, Niet-bewoningsclausule en de No-Risk clausule. Bij de Ouderdomsclausule wordt opgenomen in het koopcontract dat het huis een bepaalde leeftijd heeft en dus daarom een lagere koopwaarde heeft. Met het Niet-bewoningsclausule maakt de verkoper duidelijk dat hij niet de bewoner is geweest van het huis en dus niet op de hoogte is van de onzichtbare gebreken door achterstallig onderhoud. Met de No-Risk clausule heeft een koper de mogelijkheid om binnen een afgesproken termijn zijn eigen woning te verkopen. Lukt dat niet binnen de vastgestelde termijn, dan kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning. De No-Risk clausule, ook wel 48-uurs clausule genoemd, biedt de verkoper die mogelijkheid om door te gaan met de verkoop. De woning blijft in de actieve verkoop staan, mag worden bezichtigd door andere potentiële kopers en mogen er onderhandelingen daarbij worden gevoerd. Vraag daarom altijd om advies van een verkoopmakelaar.

Voorma & Millenaar makelaars

Amsterdamseweg 176
1182 HL Amstelveen
https://voormamillenaar.nl/

 

 

3 maart 2023 huis kopen
About makelaar

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *